The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.

Sự Kiện

TIỆC CUỐI NĂM

Được tổ chức tại Sảnh Vân Long ngày 31.12.2017

18h30 
* Tiệc nhẹ

19.00
* Chương trình âm nhạc chào năm mới
* Tiệc năm mới tại sảnh Vân Long
* Rút thăm may mắn

21.00
Thả hoa đăng