The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.

Hoạt Động - Khuyến mãi tại khu nghỉ

KHUYẾN MÃI KARAOKE THÁNG 7

Mùa hè đã đến. Có dịp nghỉ lại Emeralda Resort Ninh Bình, hãy làm ngày hè của bạn sôi động hơn cùng gia đình bạn bè khi sử dụng dịch vụ Karaoke.
Ngày hè đặt biệt nóng hơn với khuyến mãi "Hát 01 giờ tặng thêm 01 giờ".
Vui lòng liên hệ Bộ phận Lễ tân số nội bộ (0) để đặt dịch vụ.